اتانول ۹۶ درصد در مخازن یک تنی پلی اتیلن

دسته: اتانول ۱۰۰۰ لیتری
واحد: تن

قیمت واحد (خرده فروشی): ۲۰۰۰۰۰۰۰ تومان

با سفارش تعداد مخزن بیشتر تخفیف بیشتری اعمال می شود.